Naše služby

  • Komplexní služby v oblasti veřejných zakázek
  • Nabízíme své dlouholeté zkušenosti v oblasti administrace veřejné zakázky. Od zpracování předběžného oznámení až po vyhotovení archivní dokumentace.
  • Nabízíme stejně komplexní služby i uchazečům, kteří mají zájem stát se dodavateli a nechtějí zbytečně narazit na bariéru formálních požadavků.
  • Poskytujeme rady a zkušenosti, inovativní přístup, flexibilitu, vyloučení konfliktu zájmů, diskrétnost a plnou právní zodpovědnost za zákonný průběh zadávacího řízení a zpracovanou dokumentaci jak zadavatelům, tak uchazečům.

PRESLEY s.r.o.

Komplexní služby v oblasti veřejných zakázek

Kontakt

Název společnosti: PRESLEY s.r.o.

Sídlo společnosti: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
IČ: 288 11 682
Jednatel: Mgr. Roman Štěpánek
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc, 107-3771550207/0100
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 77168

Kontaktní email: info@presley-tender.cz