Služby

Complex

Službou „Complex“ nabízíme klientům-zadavatelům komplexní administrativní zajištění zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů., příp. dle pravidel jednotlivých dotačních programů. Poskytujeme poradenské služby ke každému jednotlivému úkonu provedenému zadavatelem jak při přípravě, tak při samotném průběhu zadávacího řízení.

Služba „Complex“ obsahuje zejména:“

 • Poradenskou činnost v oblasti zadávaní veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a metodik.
 • Zpracování předběžného oznámení v informačním systému a zajištění jeho zveřejnění.
 • Zpracování oznámení zadávacího řízení, zpracování výzvy k podání nabídky.
 • Zajištění zveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému
  a u nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie.
 • Přijímání žádostí o účast.
 • Zpracování zadávací dokumentace včetně klasifikace veřejné zakázky dle CPV.
 • Předání zadávací dokumentace zájemcům.
 • Přijímání nabídek včetně vyhotovení všech potřebných dokumentů.
 • Otevírání obálek s nabídkami včetně vyhotovení protokolu o otevírání obálek.
 • Příprava čestných prohlášení členů (náhradníků) hodnotící komise, příprava rozhodnutí o jmenování člena (náhradníka) hodnotící komise, návrh jednacího řádu hodnotící komise.
 • Vyhotovení podkladů pro hodnocení nabídek pro hodnotící komisi.
 • Vyhotovení protokolů z jednání hodnotící komise.
 • Vyhotovení závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
 • Oznámení o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům.
 • Spolupráce při uzavírání smlouvy s vybraným uchazečem.
 • Zveřejnění výsledků zadávacího řízení v informačním systému.
 • Zpracování zprávy zadavatele o průběhu zadání.
 • Vyhotovení archivní dokumentace o průběhu zadání.

 

Úspěšný uchazeč

Služba „Úspěšný uchazeč“ je určena uchazečům o přidělení veřejné zakázky – potenciálním dodavatelům. Zkušenosti, které jsme získali z procesu vybírání vítězných uchazečů o veřejnou zakázku, nám umožňují kvalifikovaně rozpoznat možná úskalí podávání nabídek a vyvarovat se tak procesních i formálních chyb. Právě takovéto chyby mají často za následek vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení. Službou „Úspěšný uchazeč“ pomáháme uchazečům o veřejnou zakázku při tvorbě nabídky, příp. při jejích opravách. Tím předcházíme zcela zbytečnému vyloučení účastníků ze zadávacího řízení.

Uchazečům, kteří byli vyloučeni, nabízíme zpracování námitek při porušení zákona úkonem zadavatele.

 

Školení pro veřejnost

Školení jsou určena pro podnikatele, začínající podnikatele, osoby uvažující o zahájení podnikatelské činnosti stejně tak jako pro pracovníky a management podniků, státních institucí a širokou veřejnost.

Cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o právu veřejných zakázek a právních normách platných v České republice vztahujících se k jejich problematice. Účastníci budou seznámeni s problematikou právních režimů veřejných zakázek, dostane se jim informací o přípravě i realizaci, řešení atypických situací a zkušeností z praxe. 

Novinky

 • Úředníci nechtějí rušit zakázky s jednou nabídkou, ukázal průzkum

  Většina českých úředníků vítá odstranění povinnosti zrušit zakázku s jedinou nabídkou, které přinese projednávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Každý desátý se toho obává, vyplývá z průzkumu společností Otidea a Transparency International me
  lis 13
 • Sněmovna podpořila jednodušší zadávání veřejných zakázek

  Sněmovna dnes podpořila vládní novelu zákona o veřejných zakázkách, který má zjednodušit jejich zadávání. Předloha má mimo jiné usnadnit hodnocení tendrů podle více kritérií a nesoustředit se pouze na nabízenou cenu. Změny mají platit od 1. ledna 2015.
  říj 02
Archiv novinek...